Des de fa uns anys, especialment des de la pandèmia, la implementació de les tecnologies d’intel·ligència artificial ha obert la porta a noves violacions i vulneracions de drets humans dins i fora de les nostres fronteres: biaixos algorísmics que discriminen per raó de gènere o ètnia, sistemes d’aprenentatge automàtic que acaben propiciant continguts plens de discurs d’odi, mecanismes tecnològics de control amb reconeixement facial que vulneren la privacitat de les persones i que assenyalen els col·lectius més marginalitzats, entre d’altres.

És per això que Lafede.cat, la Federació Catalana d’Organitzacions de Justícia Global, i les entitats de drets humans han començat a posar el focus en la transformació digital justa, la governança i justícia algorísmica i la intel·ligència artificial centrada en drets humans. Som en un moment clau en què s’estan debatent i dissenyant polítiques públiques locals i europees sobre intel·ligència artificial, i per tal de garantir que són coherents amb els valors de la justícia global cal centrar-se en la incidència, però també en el relat.

Els mitjans de comunicació són una de les principals fonts d’informació sobre intel·ligència artificial. La falta de coneixement de bona part de la societat sobre aquesta tecnologia i les transformacions que implica atorga als mitjans un paper fonamental a l’hora de configurar valors, opinions i actituds cap a aquesta qüestió. En altres paraules, els mitjans de comunicació construeixen i transmeten una determinada manera d’entendre la intel·ligència artificial. És a dir, configuren el conjunt de significats sobre els quals ens expliquem aquesta tecnologia i ens hi relacionem.

Aquest informe analitza el tractament periodístic de 253 notícies sobre intel·ligència artificial publicades en set mitjans de comunicació amb presència a Catalunya entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2022. L’objectiu és observar com s’informa sobre aquesta tecnologia, identificar les pràctiques periodístiques en aquestes cobertures i elaborar un conjunt de recomanacions sobre com abordar aquest tipus d’informacions.

(…)


Accés a l’informe complet i enllaços relacionats

Informació editorial

  • Aquest informe l’han elaborat conjuntament Mèdia.cat, l’Observatori Crític dels Mitjans impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, i Lafede.cat.
  • Redacció: Bru Aguiló i Paul Zalduendo.
  • Correcció: Llengua de Foc
  • Disseny i maquetació: FàbrikaGràfika.com
  • Il·lustració de portada: Helga Ambak
  • Edita: Grup de Periodistes Ramon Barnils, febrer de 2023.