Estatuts

Aquests Estatuts van ser aprovats per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Comunicació el 19 de setembre de 2016 i ratificats a l’Assemblea General Extraordinària
de l’entitat el dia 21 de desembre de 2016.

Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 11 de maig de 2017

Estatuts