Feu-vos-en soci

Per a fer-se soci de la Societat cal:

1. Omplir el formulari.
2. Presentar una sol·licitud adreçada al president/a de la Societat juntament amb el currículum de l’interessat.