La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza el IV Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se celebrarà de forma virtual el divendres 2 de juliol de 2021.

Les propostes de comunicacions (només un resum o abstract) es podran enviar fins al 27 de maig de 2021. Els abstracts hauran d’enviar-se a la direcció de correu electrònic congresbarcelonascc2021@gmail.com com a document adjunt. L’acceptació de les propostes es comunicarà el 31 de maig de 2021. El congrés fa una crida (CALL FOR PAPERS) a tota la comunitat investigadora a la presentació de comunicacions.

Una vegada acceptades les propostes (abstracts), les comunicacions completes que siguin enviades abans del 25 de juny de 2021 i que s’ajustin a les normes formals de redacció seran considerades per a la seva publicació en la revista científica indexada Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science–Thomson Reuters – ESCI, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ).

A l’arxiu annex, s’adjunta tota la informació sobre el Congrés. Tots els participants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la condició d’autor d’una comunicació.

Dates clau:

Data límit de recepció de les propostes (abstracts): 27 de maig 2021

Data de comunicació de l’acceptació de les propostes: 31 de maig 2021

Recepció de les comunicacions per a optar a la seva publicació: 25 de juny de 2021

Data límit per al pagament sense recàrrec: 11 de juny 2021

Crida Call for Papers