Catalan/Castellano/English

Propostes de comunicacions

Ampliat termini fins 27 de juny | Ampliado el plazo hasta el 27 de junio | Deadline extended to June 27

INSCRIPCIÓ SENSE COMUNICACIÓ: FORMULARI

Català

VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, organitzat per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Barcelona, 2023

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza el VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se celebrarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona) el divendres 14 de juliol de 2023. Durant aquest acte, se celebrarà també la XXXIII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC). En el Congrés d’enguany, s’inclourà un homenatge a la figura de Sergi Schaaff i Casals (1937-2023).

Àrees temàtiques per les propostes

El congrés està obert a la presentació de comunicacions en les següents àrees temàtiques:

 • Estudi de l’obra i feina de Sergi Schaaff i Casals
 • Comunicació de la covid-19. Comunicació de crisis i emergències sanitàries
 • Reptes per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital: problemes, oportunitats i estratègies de vells i nous actors
 • Polítiques de comunicació
 • Comunicació i educació
 • Història del periodisme i la comunicació. Estudis de Periodística
 • Història de la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, l’audiovisual i el periodisme
 • Els mitjans de servei públic: redefinició del seu paper i reptes en l’entorn digital i multiplataforma
 • Formats emergents i noves narratives en els llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu, publicitari i dels videojocs
 • La publicitat i el màrqueting: transformacions i reptes
 • Estudis de relacions públiques
 • Gabinets de comunicació i agències informatives
 • L’auge de la comunicació interna
 • Comunicació política
 • Comunicació i estudis LGTBI+ i queer
 • Estudis de cinema i comunicació audiovisual
 • Estudis d’audiència i recepció
 • Ètica i deontologia de la comunicació
 • Comunicació local
 • Periodisme científic, esportiu, econòmic, internacional, cultural…
 • Metodologies de recerca en comunicació: triangulació, mètodes experimentals…
 • Anàlisi de big data i periodisme de dades
 • Experiències d’innovació docent en comunicació
 • Teories de la comunicació i opinió pública
 • Disseny periodístic, infografia i fotoperiodisme
 • Comunicació i desenvolupament sostenible
 • Estudis de temes emergents en comunicació

Totes les persones participants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la condició d’autor/a d’una comunicació.

Enviament de les propostes de comunicació La presentació de les propostes de comunicacions (resums o abstracts) romandrà oberta fins al 27 de juny de 2023.

Els abstracts hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic congresbarcelonascc2023@gmail.com com a document adjunt i amb el títol del missatge “VI Congrés SCC_Cognom de l’autor/a de correspondència”.

Els resums seran d’entre 300 i 350 paraules, i han d’incloure 6 paraules clau (keywords). En el mateix document s’hauran d’incorporar les dades de l’autor/a (nom, cognoms, correu electrònic, universitat o institució), així com un breu currículum (2-3 línies).

S’acceptaran les comunicacions redactades en català, castellà, altres llengües romàniques o anglès. El títol, el resum i les paraules clau hauran de presentar-se en l’idioma de la comunicació i en anglès.

El document estarà redactat utilitzant el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5. L’acceptació de les propostes es comunicarà a partir del 29 de juny de 2023. Publicació de les comunicacions (opcional)

Les comunicacions completes enviades abans del 7 de juliol del 2023 i que s’ajustin a les normes formals d’admissió indicades en el pròxim apartat seran considerades per a la seva publicació en la següent revista científica indexada: Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, segell de qualitat de la FECYT).

L’eventual publicació dels textos estarà subjecta al procés de revisió cega i per experts que portarà a terme la revista. Característiques formals de redacció: Aquelles o aquells participants que vulguin optar a publicar a Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi han d’enviar el text complet com a document adjunt a congresbarcelonascc2023@gmail.com amb el títol del missatge “Article VI Congrés SCC 2023_Cognom autor/a de correspondència”, abans del dia 7 de juliol de 2023.

Aquestes comunicacions hauran de complir les següents característiques formals: han de ser textos inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes. A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol en català i anglès (al principi), així com un resum d’entre 100 i 150 paraules, i 6 paraules clau, en català, anglès i en l’idioma de la comunicació. L’estil de redacció serà el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5.

L’extensió serà d’un mínim de 6.000 paraules i d’un màxim de 8.000. Quant a les referències bibliogràfiques, les instruccions completes són accessibles al web de la revista o a través de l’enllaç següent: Normes bibliogràfiques Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Presidència del Congrés

Dr. Joan-Francesc Fondevila-Gascón Bertran Salvador i Mata

Secretaria Tècnica

Marc Angrill

Comitè científic del VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

Dr. Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile) Dr. Gaspar Berbel (Escola Universitària Mediterrani-Universitat de Girona) Dr. Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra) Dra. Denise Cogo (ESPM-SP, Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil) Dr. Marc Compte (Universitat Oberta de Catalunya) Dr. Sergi Cortiñas (Universitat Pompeu Fabra) Dr. Lluís Costa (Universitat de Girona) Dr. Dimitrios Giomelakis (University of Cyprus) Dra. Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona) Dra. Ludmila Lupinacci (University of Sussex) Dr. Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València) Dr. Alejandro Morales-Vargas (Universidad de Chile) Dra. Sonia Roa (Unisanitas de Colòmbia) Dra. Metzeri Sánchez (Universitat de Lleida) Dra. Mariana Sueldo (Vilnius University)

Calendari i tarifes del congrés:

  Dates clau
Recepció d’abstracts 27 de juny 2023
Comunicació de l’acceptació de propostes 29 de juny de 2023
Pagament sense recàrrec 4 de juliol de 2023
Recepció de comunicació per optar a la seva publicació 7 de juliol de 2023
VI Congrés SCC 14 de juliol de 2023

  Taula de quotes:

  Quota reduïda (fins el 4 de juliol) Quota estàndard (a partir del 5 de juliol)
Socis/-es SCC 0 € 0 €
Tarifa estàndard (professors, investigadors, professionals…) 140 € 195 €
Estudiants de màster i doctorat 80 € 95 €
Estudiants de grau 35 € 45 €

Si encara no sou socis de la Societat Catalana de Comunicació, podeu demanar fer-vos-en de la següent manera:

 1. Omplir el formulari que trobareu a la vostra disposició al web de la Societat Catalana de Comunicació:

https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCC&useBT=1

 1. Enviar el CV i la sol·licitud d’alta de soci a l’adreça de correu electrònic scc@iec.cat amb el títol de missatge “Alta nou soci SCC”.
 2. Efectuar el pagament de la quota corresponent a l’any 2023 fins el dia 4 de juliol, a través d’un ingrés per compte bancari al número de compte que es comunicarà un cop acceptat l’abstract. Aclariment: el número de compte que el soci ha informat en el formulari de l’apartat 1 NO rebrà cap càrrec de la SCC fins l’any 2024, corresponent a la quota d’aquell any.

En cas de fer-vos soci, s’entendrà que la quota del congrés del 2023 queda exonerada. Els estudiants de grau, màster o doctorat hauran de demostrar la seva condició amb l’enviament d’un document acreditatiu al correu electrònic del congrés.

Els dubtes i consultes poden ser dirigides al següent correu electrònic: congresbarcelonascc2023@gmail.com.

NOTA: El programa definitiu del congrés, amb els horaris i les ponències principals, així com la forma d’inscripció es comunicaran properament.

Col·laboren amb el VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació el Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE), l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) i el Col·legi del Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya

Castellano

VI Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, organizado por la Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Barcelona, 2023

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organiza el VI Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, que se celebrará en la sede del Institut d’Estudis Catalans (calle del Carme, 47, Barcelona) el viernes 14 de julio de 2023. Durante este acto, se celebrará también la XXXIII Conferencia Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC). En el Congreso de este año, se incluirá un homenaje a la figura de Sergi Schaaff i Casals (1937-2023).

Áreas temáticas para las propuestas El congreso está abierto a la presentación de comunicaciones en las siguientes áreas temáticas:

 • Estudio de la obra y trabajo de Sergi Schaaff i Casals
 • Comunicación de la cóvid-19. Comunicación de crisis y emergencias sanitarias
 • Retos para la distribución y monetización de contenidos en la era digital: problemas, oportunidades y estrategias de viejos y nuevos actores
 • Políticas de comunicación
 • Comunicación y educación
 • Historia del periodismo y la comunicación. Estudios de Periodística
 • Historia de la comunicación, las relaciones públicas, la publicidad, el audiovisual y el periodismo
 • Los medios de servicio público: redefinición de su papel y retos en el entorno digital y multiplataforma
 • Formatos emergentes y nuevas narrativas en los lenguajes cinematográfico, radiofónico, televisivo, publicitario y de los videojuegos
 • La publicidad y el marketing: transformaciones y retos
 • Estudios de relaciones públicas
 • Gabinetes de comunicación y agencias informativas
 • El auge de la comunicación interna
 • Comunicación política
 • Comunicación y estudios LGTBI+ y queer
 • Estudios de cine y comunicación audiovisual
 • Estudios de audiencia y recepción
 • Ética y deontología de la comunicación
 • Comunicación local
 • Periodismo científico, deportivo, económico, internacional, cultural…
 • Metodologías de investigación en comunicación: triangulación, métodos experimentales…
 • Análisis de big data y periodismo de datos
 • Experiencias de innovación docente en comunicación
 • Teorías de la comunicación y opinión pública
 • Diseño periodístico, infografía y fotoperiodismo
 • Comunicación y desarrollo sostenible
 • Estudios de temas emergentes en comunicación

Todos los participantes recibirán un certificado expedido por la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tanto en la condición de asistente como en la condición de autor/a de una comunicación.

Envío de las propuestas de comunicación La presentación de las propuestas de comunicaciones (resúmenes o abstracts) permanecerá abierta hasta el 27 de junio de 2023.

Los abstracts tendrán que enviarse a la dirección de correo electrónico congresbarcelonascc2023@gmail.com como documento adjunto y con el título del mensaje “VI Congreso SCC_Apellido del autor/a de correspondencia”.

Los resúmenes serán de entre 300 y 350 palabras, y deben incluir 6 palabras clave (keywords). En el mismo documento se tendrán que incorporar los datos del autor/a (nombre, apellidos, correo electrónico, universidad o institución), así como un breve currículum (2-3 líneas). Se aceptarán las comunicaciones redactadas en catalán, español, otras lenguas románicas o inglés.

El título, el resumen y las palabras clave tendrán que presentarse en el idioma de la comunicación y en inglés. El documento estará redactado utilizando el tipo de letra Times New Roman, de 12 puntos, con un interlineado de 1,5. La aceptación de las propuestas se comunicará el 22 de junio de 2023

Publicación de las comunicaciones (opcional)

Las comunicaciones completas enviadas antes del 7 de julio de 2023 y que se ajusten a las normas formales de admisión indicadas en el próximo apartado serán consideradas para su publicación en la siguiente revista científica indexada: Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, sello de calidad de la FECYT). La eventual publicación de los textos estará sujeta al proceso de revisión ciega y por expertos que llevará a cabo la revista.

Características formales de redacción: Aquellas o aquellos participantes que deseen optar a publicar en Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi deben enviar el texto completo como documento adjunto a congresbarcelonascc2023@gmail.com con el título del mensaje “Artículo VI Congreso SCC 2023_Apellido autor/a de correspondencia”, antes del día 7 de julio de 2023. Estas comunicaciones tendrán que cumplir las siguientes características formales: deben ser textos inéditos, que no estén en proceso de publicación en otras revistas.

En la primera página deberá incluirse el título en catalán e inglés (al principio), así como un resumen de entre 100 y 150 palabras, y 6 palabras clave, en catalán, inglés y en el idioma de la comunicación. El estilo de redacción será el tipo de letra Times New Roman, de 12 puntos, con un interlineado de 1,5. La extensión será de un mínimo de 6.000 palabras y un máximo de 8.000. En cuanto a las referencias bibliográficas, las instrucciones completas son accesibles en la web de la revista o a través del siguiente enlace: Normas bibliográficas Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Presidencia del Congreso

Dr. Joan-Francesc Fondevila-Gascón, Bertran Salvador i Mata

Secretaría Técnica

Marc Angrill C

Comité científico del VI Congreso Internacional de Investigación en Comunicación

Dr. Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile), Dr. Gaspar Berbel (Escola Universitària Mediterrani-Universitat de Girona), Dr. Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra), Dra. Denise Cogo (ESPM-SP, Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil), Dr. Marc Compte (Universitat Oberta de Catalunya), Dr. Sergi Cortiñas (Universitat Pompeu Fabra), Dr. Lluís Costa (Universitat de Girona), Dr. Dimitrios Giomelakis (University of Cyprus), Dra. Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona), Dra. Ludmila Lupinacci (University of Sussex), Dr. Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València), Dr. Alejandro Morales-Vargas (Universidad de Chile), Dra. Sonia Roa (Unisanitas de Colòmbia), Dra. Metzeri Sánchez (Universitat de Lleida), Dra. Mariana Sueldo (Vilnius University) Calendario y tarifas del congreso:

  Fecha clave
Recepción de abstracts 27 de junio 2023
Comunicación de la aceptación de propuestas 29 de junio de 2023
Pago sin recargo 4 de julio de 2023
Recepción de comunicación para optar a su publicación 7 de julio de 2023
VI Congreso SCC 14 de julio de 2023

Tabla de cuotas:

  Cuota reducida (hasta el 4 de julio) Cuota estándar (a partir del 5 de julio)
Socios/-as SCC 0 € 0 €
Tarifa estándar (profesores, investigadores, profesionales…) 140 € 195 €
Estudiantes de máster y doctorado 80 € 95 €
Estudiantes de grado 35 € 45 €

Si todavía no sois socios de la Sociedad Catalana de Comunicación, podéis solicitarlo de la siguiente manera:

 1. Rellenar el formulario que encontraréis a vuestra disposición en la web de la Societat Catalana de Comunicació: https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCC&useBT=1
 2. Enviar el CV y ​​la solicitud de alta de socio a la dirección de correo electrónico scc@iec.cat con el título de mensaje “Alta nuevo socio SCC”.
 3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente al año 2023 antes del día 4 de julio, a través de un ingreso por cuenta bancaria en el número de cuenta que se comunicará una vez aceptado el abstract.

Aclaración: el número de cuenta que el socio ha informado en el formulario del apartado 1 NO recibirá ningún cargo de la SCC hasta el año 2024, correspondiente a la cuota de ese año. En caso de haceros socios, se entenderá que la cuota del congreso de 2023 queda exonerada.

Los estudiantes de grado, máster o doctorado tendrán que demostrar su condición con el envío de un documento acreditativo al correo electrónico del congreso. Las dudas y consultas pueden ser dirigidas al siguiente correo electrónico: congresbarcelonascc2023@gmail.com.

NOTA: El programa definitivo del congreso, con los horarios y ponencias principales, así como la forma de inscripción se comunicarán próximamente. Colaboran con el VI Congreso Internacional de Investigación en Comunicación el Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE), la Asociación de Publicaciones Periódicas en Catalán (APPEC) y el Colegio del Marketing, la Comunicación, la Publicidad i las Relaciones Públicas de Catalunya

English

VI International Congress on Communication Research, organized by Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Barcelona, 2023

The Societat Catalana de Comunicació (SCC) organizes the VI International Conference on Communication Research, which will be held at the Institut d’Estudis Catalans (Carme Street, 47, Barcelona) on Friday, July 14, 2023. D

uring this event, the XXXIII Annual Conference of the Societat Catalana de Comunicació (SCC) will also be held. In this year’s Congress, a tribute to the figure of Sergi Schaaff i Casals (1937-2023) will be included. T

Thematic areas for proposals The congress is open to the presentation of communications in the following thematic areas:

 • Study of the work and work of Sergi Schaaff i Casals
 • Communication of covid-19. Communication of crises and health emergencies
 • Challenges for the distribution and monetization of content in the digital era: problems, opportunities and strategies of old and new players.
 • Communication policies
 • Communication and education
 • History of journalism and communication. Journalism Studies
 • History of communication, public relations, advertising, audio-visual and journalism
 • Public service media: redefining their role and challenges in the digital and multiplatform environment
 • Emerging formats and new narratives in the languages ​​of cinema, radio, television, advertising and videogames.
 • Advertising and marketing: transformations and challenges
 • Public relations studies
 • Communication offices and news agencies
 • The rise of internal communication
 • Political communication
 • Communication and LGTBI+ and queer studies
 • Film and audio-visual communication studies
 • Audience and reception studies
 • Ethics and deontology of communication
 • Local communication
 • Scientific, sports, economic, international, cultural journalism…
 • Communication research methodologies: triangulation, experimental methods…
 • Big data analysis and data journalism
 • Experiences of teaching innovation in communication
 • Theories of communication and public opinion
 • Journalistic design, infographics and photojournalism
 • Communication and sustainable development
 • Studies of emerging issues in communication

All participants will receive a certificate issued by the Societat Catalana de Comunicació (SCC) both as assistant and as author of a communication.

Submission of communication proposals The presentation of communication proposals (summaries or abstracts) will remain open until June 16, 2023. The abstracts will have to be sent to the email address congresbarcelonascc2023@gmail.com as an attached document and with the message title “VI SCC Congress_Last name of the correspondent author”. The abstracts will be between 300 and 350 words, and must include 6 keywords. In the same document, the author’s data (name, surname, email, university or institution) must be included, as well as a brief curriculum (2-3 lines). Communications written in Catalan, Spanish, other Romance languages ​​or English will be accepted. The title, abstract and keywords must be presented in the language of communication and in English. The document will be written using the Times New Roman font, 12 points, with a line spacing of 1.5. The acceptance of the proposals will be communicated on June 29, 2023

Publication of communications (optional) Complete communications sent before July 7, 2023 and that comply with the formal admission standards indicated in the next section will be considered for publication in the following indexed scientific journal: Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, FECYT quality seal).

The eventual publication of the texts will be subject to the blind review process and by experts that the journal will carry out. Formal writing characteristics: Those or those participants who wish to choose to publish in Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi must send the complete text as an attached document to congresbarcelonascc2023@gmail.com with the title of the message “Article VI SCC Congress 2023_Last name of correspondent author”, before July 7, 2023. These communications must meet the following formal characteristics: they must be unpublished texts that are not in the process of being published in other journals.

The first page must include the title in Catalan and English (at the beginning), as well as a summary of between 100 and 150 words, and 6 key words, in Catalan, English and in the language of communication. The writing style will be the Times New Roman font, 12 points, with a line spacing of 1.5. The length will be a minimum of 6,000 words and a maximum of 8,000. Regarding the bibliographical references, the complete instructions are accessible on the journal’s website or through the following link: References rules Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Presidence of the Congress

Dr. Joan-Francesc Fondevila-Gascón, Bertran Salvador i Mata

Technical secretary

Marc Angrill

Scientific Committee of the VI International Conference on Communication Research

Dr. Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile), Dr. Gaspar Berbel (Escola Universitària Mediterrani-Universitat de Girona), Dr. Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra), Dra. Denise Cogo (ESPM-SP, Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil), Dr. Marc Compte (Universitat Oberta de Catalunya), Dr. Sergi Cortiñas (Universitat Pompeu Fabra), Dr. Lluís Costa (Universitat de Girona), Dr. Dimitrios Giomelakis (University of Cyprus), Dra. Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona), Dra. Ludmila Lupinacci (University of Sussex), Dr. Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València), Dr. Alejandro Morales-Vargas (Universidad de Chile), Dra. Sonia Roa (Unisanitas de Colòmbia), Dra. Metzeri Sánchez (Universitat de Lleida), Dra. Mariana Sueldo (Vilnius University)

Congress schedule and fees:

  Deadline
Abstracts reception 27 June 2023
Communication of the acceptance of proposals 29 June 2023
Payment without surcharge 4 July 2023
Reception of communication to opt for its publication 7 July 2023
VI SCC Congress 14 July 2023

Fee table:

  Reduced Fee (until July 4) Standard Fee  (from July 5)
SCC Members 0 € 0 €
Standard rate (teachers, researchers, professionals…) 140 € 195 €
Master’s and PhD students 80 € 95 €
Degree students 35 € 45 €

If you are not yet a member of the Catalan Communication Society, you can apply as follows:

 1. Fill in the form that you will find at your disposal on the Societat Catalana de Comunicació website: https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCC&useBT=1
 2. Send the CV and the membership application to the email address scc@iec.cat with the message title “New SCC member registration”.
 3. Make the payment of the fee corresponding to the year 2023 before July 4, through a bank account deposit in the account number that will be communicated once the abstract is accepted.

Clarification: the account number that the member has informed in the form in section 1 will NOT receive any charge from the SCC until the year 2024, corresponding to the fee for that year. If you become a member, it will be understood that the 2023 congress fee is waived. Undergraduate, master’s or doctoral students will have to demonstrate their condition by sending a supporting document to the conference email address. Doubts and queries can be directed to the following email: congresbarcelonascc2023@gmail.com.

NOTE: The definitive program of the congress, with the schedules and main presentations, as well as the registration form will be communicated shortly. The Cable Studies Center (CECABLE), the Association of Periodical Publications in Catalan (APPEC) and the College of Marketing, Communication, Advertising and Public Relations of Catalonia are collaborating with the VI International Congress of Research in Communication