Fotografia: Enric Martínez i Vallmitjana

[English followSigue en castellano]

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza el VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se celebrarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona) el dijous 6 de juny de 2024. Durant aquest acte, se celebrarà també la XXXIV Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC).

La presentació de les comunicacions es podrà fer o bé en format presencial o bé en format online sincrònic, ambdós el dia 6 de juny de 2024. Cada autor/a pot presentar un màxim de tres comunicacions.

Els i les participants en el congrés podran optar a publicar les seves ponències a Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi (revista científica indexada a Web of Science Core Collection) o com a capítol de llibre en la monografia del congrés publicat per l’editorial científica Tirant lo Blanch, Q1 a Comunicació a l’índex SPI. Cada comunicació acceptada únicament podrà ser publicada en un dels formats.

Modalitat i aspectes formals de les ponències:

Les presentacions de les comunicacions es realitzaran el dijous 6 de juny de 2024 i es podran defensar en dos formats:

 • Format presencial, a la seu de l’Institut d’Estudi Catalans.
 • Format online, per videoconferència en directe.

Les presentacions han de durar quinze (15) minuts. Posteriorment, hi haurà uns minuts de debat entre les participants de cada taula. Es pot emprar PowerPoint o altres suports. Totes les persones participants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la condició d’autor/a d’una comunicació.

Àrees temàtiques per les propostes

El congrés accepta comunicacions en les següents àrees temàtiques:

 • Intel·ligència artificial en el context comunicatiu (mitjans de comunicació, publicitat, relacions públiques, comunicació corporativa…)
 • Reptes per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital: regulació, problemes, oportunitats i estratègies de vells i nous actors
 • Comunicació i conflictes bèl·lics
 • Comunicació de les organitzacions i de crisi
 • Comunicació política
 • El català als mitjans de comunicació: presència i consum
 • Comunicació i educació
 • Mitjans de servei públic: funcions i reptes en l’entorn digital i multiplataforma
 • Formats emergents i noves narratives en els llenguatges audiovisuals, dins i fora dels mitjans tradicionals
 • Publicitat i màrqueting: transformacions i reptes
 • Estudis de relacions públiques
 • Gabinets de comunicació i agències informatives
 • Comunicació corporativa i gestió de la reputació
 • Estudis de gènere (feminismes, LGTBI+, queer,…)
 • Estudis d’audiència, recepció i estratègies algorítmiques de recomanació
 • Ètica i deontologia de la comunicació
 • Comunicació local i mitjans de proximitat
 • Història del periodisme i la comunicació. Estudis de Periodística
 • Periodisme especialitzat (de dades, científic, esportiu, econòmic, internacional, cultural…)
 • Informació, política i polarització
 • Metodologies de recerca en comunicació
 • Experiències d’innovació docent en comunicació
 • Teories de la comunicació i opinió pública
 • Disseny periodístic i infografia
 • Fotoperiodisme, com a objecte d’estudi i com a pràctica periodística

Enviament de les propostes de comunicació

La presentació de les propostes de comunicacions en format de resums (abstracts) romandrà oberta fins al 17 de maig de 2024. Els resums hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic congresbarcelonascc2024@gmail.com com a document adjunt i amb el títol del missatge “VII Congrés SCC_Cognom de l’autor/a de correspondència”.

Els resums seran d’entre 300 i 350 paraules, i han d’incloure 6 paraules clau (keywords). En el mateix document s’hauran d’incorporar les dades de l’autor/a (nom, cognoms, correu electrònic, universitat o institució i, si s’escau, ORCID), així com un breu currículum (2-3 línies).

S’acceptaran comunicacions redactades en català, castellà, altres llengües romàniques o anglès. El títol, el resum i les paraules clau hauran de presentar-se en l’idioma de la comunicació i en anglès.

El document estarà redactat utilitzant el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat d’1,5.
El comitè científic anirà avaluant les propostes rebudes setmanalment i emetent la seva valoració en un termini aproximat de dues setmanes d’ençà de la seva recepció.

Publicació de les comunicacions (opcional)

Les comunicacions completes que s’ajustin a les normes formals d’admissió indicades a l’apartat següent seran considerades per a la seva publicació en alguna de les dues modalitats (l’autor/a pot triar el destí de la seva comunicació):

 • Article per a Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, segell de qualitat de la FECYT).
 • Capítol en la monografia del Congrés en l’editorial Tirant lo Blanch.

L’eventual publicació dels textos estarà subjecta al procés de revisió cega i per experts que portarà a terme l’equip de revisors/es de la revista i el comitè científic del VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació.

Cada comunicació es podrà publicar només en un dels formats, si bé cada autor/a pot presentar un màxim de tres comunicacions i optar per publicar cadascuna de les ponències en un dels formats possibles.

Característiques formals de redacció per Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Les persones participants que vulguin optar a publicar a Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi han d’enviar el text complet com a document adjunt a congresbarcelonascc2024@gmail.com amb el títol del missatge “Article VII Congrés SCC 2024_Cognom autor/a de correspondència” abans del 20 de juny de 2024.

Aquestes comunicacions hauran de complir les següents característiques formals: han de ser textos inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes o llibres. A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol en català i anglès (al principi), així com un resum d’entre 100 i 150 paraules, i 6 paraules clau, en català, anglès i en l’idioma de la comunicació. L’estil de redacció serà el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat d’1,5. L’extensió serà d’un mínim de 6.000 paraules i d’un màxim de 8.000. Quant a les referències bibliogràfiques, les instruccions completes són accessibles al web de la revista o a través de l’enllaç següent:

Característiques formals de redacció per al monogràfic a Tirant lo Blanch

Les persones participants que vulguin optar a publicar la seva comunicació al monogràfic editat per l’editorial Q1 Tirant lo Blanch han d’enviar el text complet com a document adjunt a congresbarcelonascc2024@gmail.com amb el títol del missatge “Monogràfic VII Congrés SCC 2024_Cognom autor/a de correspondència” abans del 20 de juny de 2024.

Aquestes comunicacions hauran de complir les següents característiques formals han de ser textos inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes o llibres. L’extensió ha de ser de mínim 4.000 paraules i un màxim de  6.000 paraules, en Arial 12 interlineat 1,5. Les referències bibliogràfiques s’han de presentar en format APA 7a edició.

Organització: presidència i comitès

Presidència del Congrés

 • Dr. Joan-Francesc Fondevila-Gascón (Universitat Ramon Llull)
 • Dra. Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Dr. Marc Compte Pujol (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Sr. Bertran Salvador i Mata (Universitat Pompeu Fabra).

Secretaria Tècnica

 • Sr. Marc Angrill

Comitè científic del VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

 • Dr. Adrià Alsina (Universitat de Vic)
 • Dr. Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile)
 • Dr. Gaspar Berbel (Escola Universitària Mediterrani-Universitat Girona)
 • Dr. Joseph Boyd-Barrett (California State University Channel Islands)
 • Dr. Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra)
 • Dr. Denise Cogo (Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil)
 • Dr. Sergi Cortiñas (Universitat Pompeu Fabra)
 • Dr. Lluís Costa (Universitat de Girona)
 • Dra. Liliane Dutra Brignol (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)
 • Dr. Dimitrios Giomelakis (University of Cyprus)
 • Sr. David Lowen (Leeds Beckett University)
 • Dra. Ludmila Lupinacci (University of Leeds)
 • Dr. Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València)
 • Dr. Alejandro Morales-Vargas (Universidad de Chile)
 • Dra. Mònica Puntí (Universitat de Girona)
 • Dra. Sonia Roa (Unisanitas de Colòmbia)
 • Dra. Metzeri Sánchez (Universitat de Lleida)
 • Dra. Mariana Sueldo (Vilnius University)

Calendari i tarifes del Congrés

Dates clau

 • Data límit enviament del resum: 17 de maig de 2024
 • Comunicació de l’acceptació de propostes: entre una i dues setmanes des de la recepció de la proposta
 • Pagament amb descompte: fins el 31 de maig de 2024
 • Data límit enviament de la comunicació completa per a optar a publicació: fins al 20 de juny de 2024

Tarifes estàndard (a partir de l’1 de juny)

 • Socis/es SCC presencial: 0 € | Socis/es SCC online: 0 €
 • Tarifa general presencial: 195 €
 • Tarifa general online: 165 €
 • Estudiants (*) de màster i doctorat presencial: 95 €
 • Estudiants (*) de màster i doctorat online (*): 75 €
 • Estudiants (*) de grau presencial : 45 €
 • Estudiants (*) de grau online: 45 €

Tarifes amb descompte (fins al 31 de maig)

 • Socis/es SCC presencial: 0 € | Socis/es SCC online: 0 €
 • Tarifa general presencial: 140 €
 • Tarifa general online: 110 €
 • Estudiants (*) de màster i doctorat presencial: 80 €
 • Estudiants (*) de màster i doctorat online (*): 60 €
 • Estudiants (*) de grau presencial : 35 €
 • Estudiants (*) de grau online: 35 €

(*) Els estudiants de grau, màster o doctorat hauran de demostrar la seva condició amb l’enviament d’un document acreditatiu al correu electrònic del congrés.


FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: Enllaç del formulari d’inscripció


Sol·licitud d’alta com a soci de la Societat Catalana de Comunicació

Si encara no sou socis de la Societat Catalana de Comunicació, podeu demanar fer-vos-en seguint aquest procediment:

 1. Ompliu el formulari que trobareu a la vostra disposició al web de la Societat Catalana de Comunicació:
  https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCC&useBT=1
 2. Envieu el CV i la sol·licitud d’alta de soci a l’adreça de correu electrònic scc@iec.cat amb el títol de missatge “Alta nou soci SCC”.
 3. Pagueu la quota corresponent a l’any 2024 abans del 4 de juny de 2024, a través d’un ingrés per compte bancari al número de compte que es comunicarà un cop acceptat l’abstract. Aclariment: el número de compte que el soci ha informat en el formulari de l’apartat 1 NO rebrà cap càrrec de la SCC fins a l’any 2025, corresponent a la quota d’aquell any. En cas de fer-vos soci, s’entendrà que la quota del congrés del 2024 queda exonerada.

CONTACTE

Els dubtes i consultes poden ser dirigides al següent correu electrònic: congresbarcelonascc2024@gmail.com.


EN

The Societat Catalana de Comunicació (SCC) is organizing the VII International Congress on Communication Research, which will take place at the headquarters of the Institut d’Estudis Catalans (Carme Street, 47, Barcelona) on Thursday, June 6, 2024. During this event, the XXXIV Annual Conference of the Societat Catalana de Comunicació (SCC) will also be held.

The presentation of communications can be done in either in-person or online synchronous format, both on June 6, 2024. Each author can present a maximum of three communications

Congress participants can choose to publish their presentations either in Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi (a scientific journal indexed in Web of Science Core Collection) or as a chapter in the congress monograph under Tirant lo Blanch editorial (Q1). Each communication can only be published in one of the formats.

 1. Format and formal aspects of presentations:

Communication presentations will take place on Thursday, June 6, 2024, and can be defended in two formats:

 • In-person format at the headquarters of the Institut d’Estudis Catalans.
 • Online format through a live videoconference.

Presentations should last fifteen (15) minutes. Afterwards, there will be some minuts of discussion among the participants at each table. PowerPoint or other supports can be used.

All participants will receive a certificate issued by the Societat Catalana de Comunicació (SCC) in both the attendee and author capacities.

2.   Thematic areas for proposals:

The congress is open to communication presentations in the following thematic areas:

 • Artificial intelligence in the communicative context (media, advertising, public relations, corporate communication…)
 • Challenges for the distribution and monetization of content in the digital age: regulation, problems, opportunities, and strategies of old and new actors
 • Communication and war conflicts
 • Communication of organizations and crisis
 • Political communication
 • Catalan in the media: presence and consumption
 • Communication and education
 • Public service media: functions and challenges in the digital and multiplatform environment
 • Emerging formats and new narratives in audiovisual languages, within and outside traditional media
 • Advertising and marketing: transformations and challenges
 • Public relations studies
 • Communication offices and news agencies
 • Corporate communication and reputation management
 • Gender studies (feminisms, LGBTI+, queer studies …)
 • Audience studies, reception, and algorithmic recommendation strategies
 • Ethics and deontology of communication
 • Local communication and proximity media
 • History of journalism and communication. Journalism Studies
 • Specialized journalism (data, scientific, sports, economic, international, cultural…)
 • Information, politics, and polarization
 • Research methodologies in communication
 • Experiences of teaching innovation in communication
 • Theories of communication and public opinion
 • Journalistic design and infographics
 • Photojournalism, as an object of study and as a journalistic practice
 1. Submission of communication proposals:

The submission of communication proposals (abstracts) will remain open until May 17, 2024. Abstracts should be sent to the email address congresbarcelonascc2024@gmail.com as an attached document, with the subject of the message “VII Congress SCC_Last Name of the corresponding author.”

Abstracts should be between 300 and 350 words, including 6 keywords. The document should also include the author’s details (name, surname, email, university or institution), along with a brief curriculum (2-3 lines). Communications written in Catalan, Spanish, other Romance languages, or English will be accepted. The title, abstract, and keywords should be presented in the language of the communication and in English.

The document should be written using Times New Roman font, 12 points, with 1.5 line spacing.

The scientific committee will evaluate the received proposals weekly and provide their assessment within approximately two weeks of receiving them.

 1. Publication of communications (optional)

Full communications that comply with the formal admission guidelines indicated in the 4.1. section will be considered for publication in either of the two modalities (the author can choose the destination for their communication):

 • Publication in Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science Core Collection, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, FECYT quality seal).
 • Chapter in the Congress monograph in Tirant lo Blanch editorial (Q1).

The potential publication of the texts will be subject to the blind and expert review process carried out by the reviewers of the journal and the scientific committee of the VII International Congress on Communication Research.

Each communication can only be published in one of the formats, although each author can submit more than one communication and choose to publish each presentation in one of the possible formats

 • Formal writing characteristics for Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi:

Participants who wish to be considered for publication in Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi must send the complete text as an attached document to congresbarcelonascc2024@gmail.com with the message title “Article VII Congress SCC 2024_Last Name of the corresponding author” before the 20th of June 2024.

These communications must meet the following formal characteristics: they must be unpublished texts, not in the process of publication in other journals or books. The first page should include the title in Catalan and English (at the beginning), as well as a summary of 100 to 150 words and 6 keywords, in Catalan, English, and the language of the communication. The writing style will be Times New Roman font, 12 points, with a 1.5 line spacing. The length will be a minimum of 6,000 words and a maximum of 8,000. Regarding bibliographic references, complete instructions are accessible on the journal’s website or through the following link:

Submission Preparation Checklist. Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

 • Formal writing characteristics for the monograph at Tirant lo Blanch (Q1):

Participants who wish to submit their paper for publication in the monograph edited by Q1 Tirant lo Blanch must send the full text as an attached document to congresbarcelonascc2024@gmail.com with the message title “Monograph VII SCC Congress 2024_Surname of corresponding author” before June 20, 2024.

These submissions must meet the following formal criteria: they must be original texts, not in the process of being published in other journals or books. The length must be at least 4,000 words and a maximum of 6,000 words, in Arial 12 with 1.5 line spacing. Bibliographic references must be presented in APA format, 7th edition.

Please consult the complete instructions at this link:

 1. Congress Chair and scientific comittee

Chair of the Congress

 • Dr. Joan-Francesc Fondevila-Gascón (Universitat Ramon Llull);
 • Dra. Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona);
 • Dr. Marc Compte Pujol (Universitat Oberta de Catalunya);
 • Mr. Bertran Salvador i Mata (Universitat Pompeu Fabra).

Secretary

 • Mr. Marc Angrill

Scientific Committee

 • Dr. Adrià Alsina (Universitat de Vic)
 • Dr. Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile)
 • Dr. Gaspar Berbel (Escola Universitària Mediterrani-Universitat Girona)
 • Dr. Joseph Boyd-Barrett (California State University Channel Islands)
 • Dr. Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra)
 • Dr. Denise Cogo (Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil)
 • Dr. Sergi Cortiñas (Universitat Pompeu Fabra)
 • Dr. Lluís Costa (Universitat de Girona)
 • Dra. Liliane Dutra Brignol (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)
 • Dr. Dimitrios Giomelakis (University of Cyprus)
 • Mr. David Lowen (Leeds Beckett University)
 • Dra. Ludmila Lupinacci (University of Leeds)
 • Dr. Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València)
 • Dr. Alejandro Morales-Vargas (Universidad de Chile)
 • Dra. Mònica Puntí (Universitat de Girona)
 • Dra. Sonia Roa (Unisanitas de Colòmbia)
 • Dra. Metzeri Sánchez (Universitat de Lleida)
 • Dra. Mariana Sueldo (Vilnius University)

Calendar and fees:

Deadlines
Submission of abstracts May 17, 2024
Communication of the acceptance of proposals Between one and two weeks after receiving the proposal
Payment with discount May 31, 2024 (included)
VII Congress SCC June 6, 2024
Reception of communication to opt for its publication June 20, 2024

Fees table:

Fee with discount (until May 31th, included)

 

Face-to-face/online

Fee with surcharge (from June 1st)

 

 

Face-to-face/online

SCC members €0 / €0 €0 / €0
Standard fee (professors, researchers, professionals…) €140 / €110 €195 / €165
Master’s and PhD students (*) €80 / €60 €95 / €75
Undergraduate students (*) €35 / €35 €45 / €45

(*) Undergraduate, master’s, or doctoral students must prove their status by sending a supporting document to the congress’s email address


Registration form:  Formulari d’inscripció link


 

Request for membership in the Societat Catalana de Comunicació

If you are not yet a member of the Societat Catalana de Comunicació, you can request to become one as follows:

 1. Fill in the form that you will find at your disposal on the website of the Societat Catalana de Comunicació:

https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCC&useBT=1

 1. Send the CV and the request to register as a member to the email address scc@iec.cat with the message title “Register new SCC member”.
 2. Make the payment of the fee corresponding to the year 2024 before June 4, 2024, through a bank account deposit to the account number that will be communicated once the abstract is accepted. Clarification: The account number provided by the member in the form of Section 1 will receive the first charge of the annual fee starting from the year 2025, corresponding to the fee of that year.

If you become a member, it will be understood that the 2024 congress fee is waived.

CONTACT

Doubts and inquiries can be directed to the following email: congresbarcelonascc2024@gmail.com.


ES

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organiza el VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, que se celebrará en la sede del Institut d’Estudis Catalans (Calle del Carme, 47, Barcelona) el jueves 6 de junio de 2024. Durante este evento, también se llevará a cabo la XXXIV Conferencia Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC).

La presentación de las comunicaciones podrá realizarse en formato presencial u online sincrónico, ambos el 6 de junio de 2024. Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres comunicaciones.

Los y las participantes en el congreso podrán optar por publicar sus ponencias en Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi (revista científica indexada en la Web of Science Core Collection) o como capítulo de libro en la monografía del congreso bajo el sello de Tirant lo Blanch (Q1). Cada comunicación solo podrá ser publicada en uno de los formatos.

 1. Modalidad y aspectos formales de las ponencias:

Las presentaciones de las comunicaciones se realizarán el jueves 6 de junio de 2024 y podrán defenderse en dos formatos:

 • Formato presencial, en la sede del Institut d’Estudi Catalans.
 • Formato online, por videoconferencia en directo.

Las presentaciones deben durar quince (15) minutos. Posteriormente, habrá unos minutos de debate entre los participantes de cada mesa. Se puede utilizar PowerPoint u otros soportes.

Todas las personas participantes recibirán un certificado expedido por la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tanto en la condición de asistente como en la condición de autor/a de una comunicación.

 1. Áreas temáticas para las propuestas:

El congreso acepta comunicaciones en las siguientes áreas temáticas:

 • Inteligencia artificial en el contexto comunicativo (medios de comunicación, publicidad, relaciones públicas, comunicación corporativa…)
 • Retos para la distribución y monetización de contenidos en la era digital: problemas, oportunidades y estrategias de viejos y nuevos actores.
 • Comunicación y conflictos bélicos
 • Comunicación de las organizaciones y de crisis
 • El catalán en los medios de comunicación: presencia y consumo
 • Medios de servicio público: funciones y retos en el entorno digital y multiplataforma
 • Formatos emergentes y nuevas narrativas en los lenguajes audiovisuales, dentro y fuera de los medios tradicionales
 • Publicidad y marketing: transformaciones y retos.
 • Estudios de relaciones públicas.
 • Gabinetes de comunicación y agencias informativas.
 • Comunicación corporativa y gestión de la reputación
 • Estudios de género (feminismos, LGTBI+, queer studies)
 • Estudios de audiencia. Recepción y estrategias algorítmicas de recomendación
 • Ética y deontología de la comunicación
 • Comunicación local y medios de proximidad
 • Historia del periodismo y la comunicación. Estudios de Periodística.
 • Periodismo especializado (de datos, científico, deportivo, económico, internacional, cultural…)
 • Información, política y polarización
 • Metodologías de investigación en comunicación.
 • Experiencias de innovación docente en comunicación.
 • Teorías de la comunicación y opinión pública.
 • Diseño periodístico, infografía y fotoperiodismo.
 1. Envío de las propuestas de comunicación:

La presentación de las propuestas de comunicaciones (resúmenes o abstracts) permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2024. Los abstracts deben enviarse a la dirección de correo electrónico congresbarcelonascc2024@gmail.com como documento adjunto y con el título del mensaje “VII Congrés SCC_Apellido del autor/a de correspondencia”.

Los resúmenes serán de entre 300 y 350 palabras, e incluirán 6 palabras clave (keywords). En el mismo documento se deben incorporar los datos del autor/a (nombre, apellidos, correo electrónico, universidad o institución), así como un breve currículum (2-3 líneas). Se aceptarán comunicaciones redactadas en catalán, castellano, otras lenguas románicas o inglés. El título, el resumen y las palabras clave deberán presentarse en el idioma de la comunicación y en inglés.

El documento estará redactado utilizando el tipo de letra Times New Roman, de 12 puntos, con un interlineado de 1,5.

El comité científico evaluará las propuestas recibidas semanalmente y emitirá su valoración en un plazo aproximado de dos semanas desde su recepción.

 1. Publicación de las comunicaciones (opcional)

Las comunicaciones completas que se ajusten a las normas formales de admisión indicadas en el apartado 4.1. serán consideradas para su publicación en alguna de las dos modalidades (el autor/a puede elegir el destino de su comunicación):

 • Publicación en Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science Core Collection, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, sello de calidad de la FECYT).
 • Capítulo en la monografía del Congreso en la editorial Tirant lo Blanch (Q1).

La eventual publicación de los textos estará sujeta al proceso de revisión ciega y por expertos que llevará a cabo el equipo de revisores/as de la revista y el comité científico del VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación.

Cada comunicación se podrá publicar solo en uno de los formatos, aunque cada autor/a puede presentar más de una comunicación y optar por publicar cada una de las ponencias en uno de los formatos posibles.

 • Características formales de redacción para Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi:

Aquellas personas participantes que quieran optar por publicar en Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi deben enviar el texto completo como documento adjunto a congresbarcelonascc2024@gmail.com con el título del mensaje “Article VII Congrés SCC 2024_Apellido autor/a de correspondencia”, antes del 20 de junio de 2024.

Estas comunicaciones deberán cumplir las siguientes características formales: deben ser textos inéditos, que no estén en proceso de publicación en otras revistas o libros. En la primera página se deberá incluir el título en catalán e inglés (al principio), así como un resumen de entre 100 y 150 palabras y 6 palabras clave, en catalán, inglés y en el idioma de la comunicación. El estilo de redacción será el tipo de letra Times New Roman, de 12 puntos, con un interlineado de 1,5. La extensión será de un mínimo de 6,000 palabras y un máximo de 8,000. En cuanto a las referencias bibliográficas, las instrucciones completas son accesibles en el sitio web de la revista o a través del siguiente enlace:

Normas para enviar manuscritos. Revista de Recerca i d’Anàlisi

 • Características formales de redacción para el monográfico en Tirant lo Blanch:

Los participantes que deseen enviar su comunicación para su publicación en el monográfico editado por Q1 Tirant lo Blanch deben enviar el texto completo como documento adjunto a congresbarcelonascc2024@gmail.com con el título del mensaje “Monográfico VII Congreso SCC 2024_Apellido del autor/a de correspondencia” antes del 20 de junio de 2024.

Estas comunicaciones deben cumplir con las siguientes características formales: deben ser textos inéditos, que no estén en proceso de publicación en otras revistas o libros. La extensión debe ser de un mínimo de 4.000 palabras y un máximo de 6.000 palabras, en Arial 12 con interlineado de 1,5. Las referencias bibliográficas deben presentarse en formato APA, 7ª edición.

Consulte las instrucciones completas en este enlace:

 1. Organización: Presidencia y Comités

Presidencia del Congreso

 • Dr. Joan-Francesc Fondevila-Gascón (Universitat Ramon Llull);
 • Dra. Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona);
 • Dr. Marc Compte Pujol (Universitat Oberta de Catalunya);
 • Sr. Bertran Salvador i Mata (Universitat Pompeu Fabra).

Secretaria Tècnica

 • Sr. Marc Angrill

Comitè científic del VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

 • Dr. Adrià Alsina (Universitat de Vic)
 • Dr. Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile)
 • Dr. Gaspar Berbel (Escola Universitària Mediterrani-Universitat Girona)
 • Dr. Joseph Boyd-Barrett (California State University Channel Islands)
 • Dr. Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra)
 • Dr. Denise Cogo (Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil)
 • Dr. Sergi Cortiñas (Universitat Pompeu Fabra)
 • Dr. Lluís Costa (Universitat de Girona)
 • Dra. Liliane Dutra Brignol (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)
 • Dr. Dimitrios Giomelakis (University of Cyprus)
 • Sr. David Lowen (Leeds Beckett University)
 • Dra. Ludmila Lupinacci (University of Leeds)
 • Dr. Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València)
 • Dr. Alejandro Morales-Vargas (Universidad de Chile)
 • Dra. Mònica Puntí (Universitat de Girona)
 • Dra. Sonia Roa (Unisanitas de Colòmbia)
 • Dra. Metzeri Sánchez (Universitat de Lleida)
 • Dra. Mariana Sueldo (Vilnius University)

 

 1. Calendario y tarifas del congreso:
Fecha límite
Recepción de abstracts 17 de mayo de 2024
Comunicación de la aceptación de propuestas Entre una y dos semanas después de la recepción de la propuesta
Pago con descuento Antes del 31 de mayo de 2024 (incluido)
VII Congreso SCC 6 de junio de 2024
Recepción de comunicación para optar a su publicación 20 de junio de 2024

Tabla de cuotas:

Cuota con descuento (hasta el 31 de mayo, incluido)

 

Presencial/online

Cuota con recargo (a partir del 1 de junio)

 

 

Presencial/online

Socios/-as SCC 0 € / 0 € 0 € / 0 €
Tarifa estándar (profesores, investigadores, profesionales…) 140 € / 110 € 195 € / 165 €
Estudiantes de máster y doctorado (*) 80 € / 60 € 95 € / 75 €
Estudiantes de grado (*) 35 € / 35 € 45 € / 45 €

(*) Los estudiantes de grado, máster o doctorado tendrán que demostrar su condición con el envío de un documento acreditativo al correo del congreso.


Formulario de inscripción: Link para el formulario de inscripción


Solicitud de alta como socio de la Societat Catalana de Comunicació

Si usted todavía no es socio/a de la Societat Catalana de Comunicació, puede hacerse socio de la siguiente manera:

 1. Rellenar el formulario que encontrará a su disposición en la web de la Societat Catalana de Comunicació:

https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCC&useBT=1

 1. Enviar el CV y ​​la solicitud de alta de socio a la dirección de correo electrónico scc@iec.cat con el título de mensaje “Alta nuevo socio SCC”.
 2. Efectuar el pago de la cuota correspondiente al año 2024 antes del 4 de junio de 2024, a través de un ingreso por cuenta bancaria en el número de cuenta que se comunicará una vez aceptado el abstract. Aclaración: el número de cuenta que el socio ha informado en el formulario del apartado 1 recibirá la primera anualidad a partir del año 2025, correspondiente a la cuota de ese año.

En caso de hacerse socio, se entenderá que la cuota del congreso de 2024 queda exonerada.

Contacto:

Las dudas y consultas pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: congresbarcelonascc2024@gmail.com.