Crosspoint Meeting: Echoes of the Future és una trobada europea organitzada per la Càtedra UPF Futurs de la Comunicació, una iniciativa de transferència de coneixement en la qual participen la Universitat Pompeu Fabra i quinze empreses del sector de la comunicació.

L’objectiu del Crosspoint Meeting és reunir institucions líders implicades en l’àmbit de la prospectiva de la comunicació a tot Europa, fomentant l’establiment de sinergies i la formulació d’objectius compartits. L’aspiració última és contribuir a configurar un futur pròsper per a Europa, d’aquí mil dies.

La reunió en si constarà d’una sèrie de sessions plenàries obertes al públic el dijous 23/11, així com de tallers a porta tancada el divendres 24/11. Durant aquests tallers, els convidats, juntament amb personalitats polítiques, col·laboraran per elaborar una declaració conjunta sobre el futur a mitjà termini de la comunicació a Europa. A més, s’esforçaran per forjar sinergies entre les institucions més importants d’Europa, amb la intenció de catalitzar projectes compartits i esforços de recerca col·laboratius.

La declaració resultant es presentarà formalment en un acte públic i, com a resultat de la reunió, s’elaborarà un informe científicament fonamentat sobre el futur de la comunicació. S’establiran canals tangibles de col·laboració entre les institucions participants i es fomentarà el conreu d’iniciatives conjuntes de recerca, amb l’objectiu general de crear una xarxa europea dedicada a l’estudi de la prospectiva de la comunicació.

(…)

Enllaços útils