La Societat Catalana de Comunicació de l’Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) i l’associació DIRCI coorganitzaran les II Jornades de Comunicació Interna el 21 de novembre a la seu de l’IEC. Aquest esdeveniment, d’àmbit estatal, consistirà en un seguit de sessions magistrals, debats, casos pràctics i workshops sobre aquesta especialitat comunicativa, en clar creixement. S’hi analitzarà com generar una cultura corporativa compartida.

Així, a les organitzacions hi ha “tribus” internes que es diferencien entre elles sigui per la funció que fan o per aspectes com l’edat, l’antiguitat o alguna altra característica. La realitat és que cada tribu es regeix per un relat que l’explica i la defineix, i això fa que cadascuna se senti diferent, que no sigui com les altres, fins al punt que veu el client pel qual treballen de manera diferent.

Davant d’aquesta situació, és el moment de crear espais de diàleg per crear una comunicació interna millor que aconsegueixi que es comparteixi el relat i, en definitiva, generi una mateixa cultura corporativa. Es podran conèixer experiències reals que han aconseguit que la cultura a les organitzacions sigui compartida gràcies a la comunicació interna.